Assistència Jurídic Laboral Integral

Assistència jurídic-laboral integral tal com tramitació d´expedients d´incapacitació per via administrativa i/o judicial, impugnacions d´altes mèdiques, denúncia i seguiment d´expedients en cas d´inspeccions de treball, impugnació d´acomiadaments basats en malaltia, procediments judicials, etc...

Assistència Civil i Penal

Assistència en tota mena de reclamacions d’àmbit civil i matrimonial, tant les relatives a l’habitatge, contractes civils i mercantils, reclamacions de quantitat, reclamacions contra entitats bancàries, procediments de família, com divorcis, accions de filiació, cessament convivència parelles de fet, etc... Dins de l’àmbit penal assistència i defensa en tots els procediments penals.

Llistat de sentències

linea nena1

NOMBRE

Sílvia Gallés, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i col·legiada nº 28571 al Col·legi d’Il·lustres Advocats de Barcelona. Especialista en Dret Laboral, àmplia experiència en litigació, com també en resolucions extrajudicials de conflictes a fi i efecte d’evitar la via processal-jurisdiccional.

 

linea nena1

NOMBRE

Carme Boronat, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i col·legiada nº 18925 al Col·legi d’Il·lustres Advocats de Barcelona. Té àmplia experiència en Dret Civil i Dret Matrimonial. Des de la seva llicenciatura exerceix com a professional lliure.