Des de l'experiència clínica en Àgata, un dels factors que prediuen un bon ajust a la malaltia és l'adequat afrontament previ d'altres pèrdues i/o situacions d'estrès vital. Presentar salut mental i satisfacció vital prèvia, en general prediuen una bona adaptació.

D'un altre costat, el suport social/familiar i que el sistema familiar previ a la malaltia presenti unes adequades dinàmiques relacionals també és un factor de protecció. És comú que moltes dones pensin que en ser diagnosticades d'una malaltia com un càncer, les males dinàmiques familiars prèvies milloraran davant aquesta situació extrema. Aquesta expectativa en nombrosos casos es veu frustrada ja que una situació extrema precisament sol accentuar tendències relacionals i d'afrontament patològiques del sistema familiar.

La presència o no de tots dos factors de protecció, entre altres aspectes de la persona i les seves circumstàncies, són valorats en les primeres visites de psicooncologia d'Àgata amb l'objectiu de reconduir a la persona cap a la millor opció psicoterapèutica (visites individuals, familiars o grupals).

linea nena1

AngelicaGarcia 250

Angélica García és llicenciada en Psicologia per la Universidad de Granada, especialista en Psicologia Clínica (via PIR) a l’Hospital Regional de Málaga, amb formació específica en Psicooncologia de càncer de mama per la Unitat de Psicooncologia de l’Institut Català d’Oncologia de Barcelona (ICO). Actualment, està cursant el tercer programa de Doctorat en Psicologia de la Salut per la Universidad de Málaga.

És Facultativa Especialista en Psicologia Clínica del Hospital Parc Taulí de Sabadell, professora referent de preparació PIR de l’Acadèmia APIR i psicooncòleg a Grup Àgata.

Grup d'impacte

El grup d'impacte és un grup psicoterapèutic que acull a persones recentment diagnosticades de càncer de mama o que estan en fase activa del tractament oncològic. Es realitza una dinàmica grupal que inclou tècniques cognitiu- conductuals, psicologia positiva i teràpia conductista de tercera generació (ACT).

Té una freqüència mensual, d'hora i mitja de durada. L'objectiu és disminuir l'impacte que suposa el diagnòstic i el tractament oncològic en les pacients, afavorir una adequada adaptació emocional durant el procés oncològic, promoure eines d'afrontament i maneig de les diverses emocions que sorgeixen en aquesta fase de la malaltia així com prevenir la traumatización en favor del creixement personal.

Grup de llargues supervivents

L'objectiu del grup de teràpia per a dones que han finalitzat els tractaments aquesta dirigit a aquelles persones que en aquesta nova etapa s'han trobat amb dificultats d'adaptació a la seva vida habitual així com dificultats en el processament emocional de tot el viscut.

Dirigit cap al creixement posttraumàtic, és una teràpia basada en l'enfocament de la Psicologia positiva. És necessària la implicació emocional i el compromís grupal.

Grup de recidives

El grup de teràpia per a dones que es troben en un moment avançat de la seva malaltia oncològica té l'objectiu d'acompanyar emocionalment a les dones que es trobin en aquest procés, ajudant-les a manejar les dificultats emocionals associades, des de l'enfocament psicològic de la recerca de l' sentit, per transformar aquesta experiència de vida en una experiència significativa i amb sentit, fomentant la calma, l'equilibri emocional, l'esperança i el benestar psicològic.