Durant la malaltia es passen per diferents fases i en cadascuna d'elles es pot passar per diferents moments, inicialment de xoc o incredulitat per poc a poc anar adaptant-se a la situació de malaltia, posant en marxa els recursos necessaris per anar fent front a les diferents demandes de cada moment de la malaltia com són el diagnòstic, fer front als tractaments, la fase de supervivència un cop finalitzats els tractaments i controlada la malaltia en què cal aprendre a conviure amb els possibles efectes secundaris dels tractaments i els canvis a nivell físic, emocional, psicològic, social i espiritual, el temor a les recidives un cop superada la malaltia, les revisions periòdiques ...

Al principi tot sembla enfonsar-se, la percepció de la situació és tan amenaçant i els recursos són percebuts com insuficients i aquesta situació genera un gran sentiment d'indefensió i sofriment que creuen que no seran capaços de superar, però a mesura que es va avançant en el procés van adquirint recursos i van recuperant la percepció de control i la força necessària per fer front a totes i cadascuna de les dificultats.

Sovint, des del diagnòstic i durant el procés dels tractaments, no queda gairebé temps per reflexionar o per connectar amb el significat de la vivència del que està succeint i, sovint, en acabar el procés, és quan apareixen les pors, els sentiments de tristesa, d'inadequació, etc... i quan tenien l'expectativa de sentir-se millor, és quan més necessitat d'ajuda precisen. D'aquí la importància de la prevenció i de l'acompanyament i suport emocional durant tot el procés, per disminuir els factors de risc de complexitat un cop finalitzat el procés.

Ainhoa Videgain, psicooncòloga

Grup d'impacte

El grup d'impacte és un grup psicoterapèutic que acull a persones recentment diagnosticades de càncer de mama o que estan en fase activa del tractament oncològic. Es realitza una dinàmica grupal que inclou tècniques cognitiu- conductuals, psicologia positiva i teràpia conductista de tercera generació (ACT).

Té una freqüència mensual, d'hora i mitja de durada. L'objectiu és disminuir l'impacte que suposa el diagnòstic i el tractament oncològic en les pacients, afavorir una adequada adaptació emocional durant el procés oncològic, promoure eines d'afrontament i maneig de les diverses emocions que sorgeixen en aquesta fase de la malaltia així com prevenir la traumatización en favor del creixement personal.

Grup de llargues supervivents

L'objectiu del grup de teràpia per a dones que han finalitzat els tractaments aquesta dirigit a aquelles persones que en aquesta nova etapa s'han trobat amb dificultats d'adaptació a la seva vida habitual així com dificultats en el processament emocional de tot el viscut.

Dirigit cap al creixement posttraumàtic, és una teràpia basada en l'enfocament de la Psicologia positiva. És necessària la implicació emocional i el compromís grupal.

Grup de recidives

El grup de teràpia per a dones que es troben en un moment avançat de la seva malaltia oncològica té l'objectiu d'acompanyar emocionalment a les dones que es trobin en aquest procés, ajudant-les a manejar les dificultats emocionals associades, des de l'enfocament psicològic de la recerca de l' sentit, per transformar aquesta experiència de vida en una experiència significativa i amb sentit, fomentant la calma, l'equilibri emocional, l'esperança i el benestar psicològic.