En el cas de les recidives, la majoria de les pacients presenten un gran malestar, dubtes, desconfiança, ira, cansament, etc davant la idea de fer front a un nou procés. Tanmateix, aquesta experiència que aporta la dona amb recidiva li ajudarà a enfrontar-se de manera eficaç a aquesta situació, perquè ja té experiència, coneixement, relacions d'ajuda construïdes: ja ho ha fet abans.

No és fàcil trobar un espai on compartir l'impacte emocional derivat de patir una recidiva. Els Grups i Associacions per a dones afectades de càncer de mama, generalment estan més destinats a donar suport i acompanyament als primers diagnòstics. El grup de suport que oferíem a Grup Àgata no era específic per a un tipus determinat de diagnòstic, així doncs en algunes ocasions compartien el grup dones recentment diagnosticades i altres que patien una recidiva. Des de la meva experiència, puc comentar-vos que les dones que assistien, van expressar que els resultava difícil beneficiar de l'ajuda que podia oferir el grup, ja que les preocupacions i necessitats en unes i altres, sovint, eren diferents i per altra banda, a les dones recentment diagnosticades, els resultava difícil veure's confrontades a la possibilitat d'una recidiva, quan encara estan invertint les forces en assumir i integrar un primer diagnòstic. Així doncs, des de fa ja un any, vam crear un nou grup de suport específic per a dones que tenen una recidiva. Actualment a Grup Àgata oferim dos grups: un per a dones amb recidiva i un altre, per a primers diagnòstics en qualsevol de les fases de la malaltia. Fins al moment l’experiència està resultant molt positiva i ben valorada per les assistents d’ambdós grups.

Ainhoa Videgain, psicooncòloga

Grup d'impacte

El grup d'impacte és un grup psicoterapèutic que acull a persones recentment diagnosticades de càncer de mama o que estan en fase activa del tractament oncològic. Es realitza una dinàmica grupal que inclou tècniques cognitiu- conductuals, psicologia positiva i teràpia conductista de tercera generació (ACT).

Té una freqüència mensual, d'hora i mitja de durada. L'objectiu és disminuir l'impacte que suposa el diagnòstic i el tractament oncològic en les pacients, afavorir una adequada adaptació emocional durant el procés oncològic, promoure eines d'afrontament i maneig de les diverses emocions que sorgeixen en aquesta fase de la malaltia així com prevenir la traumatización en favor del creixement personal.

Grup de llargues supervivents

L'objectiu del grup de teràpia per a dones que han finalitzat els tractaments aquesta dirigit a aquelles persones que en aquesta nova etapa s'han trobat amb dificultats d'adaptació a la seva vida habitual així com dificultats en el processament emocional de tot el viscut.

Dirigit cap al creixement posttraumàtic, és una teràpia basada en l'enfocament de la Psicologia positiva. És necessària la implicació emocional i el compromís grupal.

Grup de recidives

El grup de teràpia per a dones que es troben en un moment avançat de la seva malaltia oncològica té l'objectiu d'acompanyar emocionalment a les dones que es trobin en aquest procés, ajudant-les a manejar les dificultats emocionals associades, des de l'enfocament psicològic de la recerca de l' sentit, per transformar aquesta experiència de vida en una experiència significativa i amb sentit, fomentant la calma, l'equilibri emocional, l'esperança i el benestar psicològic.