És molt important el suport emocional a la pacient i als seus familiars com una unitat d'intervenció. Oferir acompanyament durant tot el procés i els diferents moments de la malaltia que van generant necessitats diferents, crear un espai de seguretat on la persona se senti escoltada, validada i entesa, no jutjada. És important normalitzar les reaccions emocionals associades al procés de pèrdua per afavorir la disminució de l'ansietat davant la incertesa i la comprensió de la resposta emocional a la situació vital estressant.

La font i el significat del dolor i el sofriment varia molt d'una pacient a una altra, d'un moment a un altre, d'aquí la importància d'identificar el significat de la vivència per a cada persona en concret, en cada moment. Hem de tenir en compte que tant l'actitud dels professionals com la de les persones que són acompanyants en el procés de malaltia, tant familiars com amics, pot influir en què la pacient percebi la forma de cura com a vulneradora o preservadora del seu sentit de dignitat.

Com a professionals podem afavorir la disminució de la percepció de l'amenaça, ajudant a fer una interpretació de la situació que afavoreixi una perspectiva més positiva, potenciant la percepció de recursos per fer front a aquesta situació i així afavorir l'alleujament del sofriment. Podem també modular l'impacte emocional, afavorir un estil d'afrontament efectiu que afavoreixi l'adaptació a la malaltia i promogui estratègies actives que afavoreixin la resolució de conflictes i la presa de decisions, la psicoeducació, la informació ajustada a les necessitats de la pacient, l'entrenament en tècniques de desactivació i relaxació, aprendre a pensar de manera constructiva i realista, l'obertura al suport familiar i social i l'expressió assertiva de les necessitats afectives i materials.

És important buscar suport en les persones estimades, en l'entorn familiar i social. Evitar l' aïllament, compartir els sentiments, tant els positius com els negatius (la por, les preocupacions), expressar les necessitats perquè el seu entorn sàpiga com ajudar-lo.

Per a moltes persones pertànyer a grups de suport i associacions és de molta ajuda, és un lloc on es pot intercanviar informació, accedir a ajudes ( suport instrumental i emocional), la realització d'activitats gratificants i generalment s'hi troba un espai on compartir els sentiments en un lloc on sentir-se entès i comprès.

Ainhoa Videgain, psicooncòloga

Grup d'impacte

El grup d'impacte és un grup psicoterapèutic que acull a persones recentment diagnosticades de càncer de mama o que estan en fase activa del tractament oncològic. Es realitza una dinàmica grupal que inclou tècniques cognitiu- conductuals, psicologia positiva i teràpia conductista de tercera generació (ACT).

Té una freqüència mensual, d'hora i mitja de durada. L'objectiu és disminuir l'impacte que suposa el diagnòstic i el tractament oncològic en les pacients, afavorir una adequada adaptació emocional durant el procés oncològic, promoure eines d'afrontament i maneig de les diverses emocions que sorgeixen en aquesta fase de la malaltia així com prevenir la traumatización en favor del creixement personal.

Grup de llargues supervivents

L'objectiu del grup de teràpia per a dones que han finalitzat els tractaments aquesta dirigit a aquelles persones que en aquesta nova etapa s'han trobat amb dificultats d'adaptació a la seva vida habitual així com dificultats en el processament emocional de tot el viscut.

Dirigit cap al creixement posttraumàtic, és una teràpia basada en l'enfocament de la Psicologia positiva. És necessària la implicació emocional i el compromís grupal.

Grup de recidives

El grup de teràpia per a dones que es troben en un moment avançat de la seva malaltia oncològica té l'objectiu d'acompanyar emocionalment a les dones que es trobin en aquest procés, ajudant-les a manejar les dificultats emocionals associades, des de l'enfocament psicològic de la recerca de l' sentit, per transformar aquesta experiència de vida en una experiència significativa i amb sentit, fomentant la calma, l'equilibri emocional, l'esperança i el benestar psicològic.