Cada persona respon de manera diferent davant un diagnòstic de càncer. El diagnòstic d'un càncer de mama és una vivència complexa, de gran impacte emocional i psicològic, modulada per múltiples variables com ara la gravetat del diagnòstic, les circumstàncies que han envoltat la detecció de la lesió, la manera en què ha estat comunicada la mala notícia, el moment vital en què es trobi la persona, el significat que la persona atorgui al fet de patir un càncer, la vivència subjectiva de la malaltia, l'estil de personalitat, d'afrontament de les dificultats, experiències anteriors, etc. Aquestes són algunes de les variables que modularan l'impacte emocional, la vivència del diagnòstic i la manera de fer front al procés de malaltia.

El càncer és una de les malalties més temudes i generalment està associat al dolor, el patiment i la mort, tot i que actualment sabem que no és una perspectiva realista ja que un gran percentatge de casos es curen i altres tants suposen una situació de cronicitat. Tant el pacient com els seus familiars han de fer front, al llarg del procés de la malaltia, a situacions amenaçadores molt prolongades en el temps que poden ocasionar un gran patiment, pel que és molt important la prevenció i el suport psicològic des dels moments inicials.

És una crisi vital de gran impacte emocional on les reaccions emocionals més freqüents són la por, la incertesa, la negació, sentiments de tristesa, ràbia, la percepció de pèrdua de control, sentiments de dependència, culpabilitat i aïllament, amb gran repercussió en el funcionament social i laboral, família i amics. Moltes dones afirmen que l'experiència, també ha suposat una oportunitat de sortir enfortides de les dificultats.

Ainhoa Videgain, psicooncòloga

Grup d'impacte

El grup d'impacte és un grup psicoterapèutic que acull a persones recentment diagnosticades de càncer de mama o que estan en fase activa del tractament oncològic. Es realitza una dinàmica grupal que inclou tècniques cognitiu- conductuals, psicologia positiva i teràpia conductista de tercera generació (ACT).

Té una freqüència mensual, d'hora i mitja de durada. L'objectiu és disminuir l'impacte que suposa el diagnòstic i el tractament oncològic en les pacients, afavorir una adequada adaptació emocional durant el procés oncològic, promoure eines d'afrontament i maneig de les diverses emocions que sorgeixen en aquesta fase de la malaltia així com prevenir la traumatización en favor del creixement personal.

Grup de llargues supervivents

L'objectiu del grup de teràpia per a dones que han finalitzat els tractaments aquesta dirigit a aquelles persones que en aquesta nova etapa s'han trobat amb dificultats d'adaptació a la seva vida habitual així com dificultats en el processament emocional de tot el viscut.

Dirigit cap al creixement posttraumàtic, és una teràpia basada en l'enfocament de la Psicologia positiva. És necessària la implicació emocional i el compromís grupal.

Grup de recidives

El grup de teràpia per a dones que es troben en un moment avançat de la seva malaltia oncològica té l'objectiu d'acompanyar emocionalment a les dones que es trobin en aquest procés, ajudant-les a manejar les dificultats emocionals associades, des de l'enfocament psicològic de la recerca de l' sentit, per transformar aquesta experiència de vida en una experiència significativa i amb sentit, fomentant la calma, l'equilibri emocional, l'esperança i el benestar psicològic.