La resposta psicològica que es dóna davant una notícia de càncer de mama està modulada per nombrosos factors que giren al voltant de les circumstancials vitals, socials, ambientals en les quals sigui rebuda la notícia. En general, les dones que reben un diagnòstic de càncer de mama parlen d'un xoc inicial, desconcert i incredulitat acompanyat de la idea de mort inevitable.

La finalització dels tractaments és una de les etapes més dures del procés de malaltia. Moment on la responsabilitat passa del personal sanitari al propi pacient i sorgeixen temors, pors i dubtes; “Estic curada?” “Haurà quedat alguna cosa?” Tornarà a aparèixer?” “Haig d'estar alerta” “Tornaré a ser capaç d'assumir tots els rols que tenia?”.

Des de l'experiència clínica en Àgata, un dels factors que prediuen un bon ajust a la malaltia és l'adequat afrontament previ d'altres pèrdues i/o situacions d'estrès vital. Presentar salut mental i satisfacció vital prèvia, en general prediuen una bona adaptació.

La pèrdua de salut, de la pròpia imatge i de la vida habitual són les majors pèrdues que les dones amb càncer de mama han d'assumir. Aquestes pèrdues, encara que temporals moltes d'elles, generen un gran impacte en la dona generant sentiments d'inutilitat, incapacitat i/o fracàs. Ajudar la dona a reprendre un cert control sobre el seu cos i sobre la seva vida, fins i tot durant el tractament, facilita l'alliberament d'aquestes emocions.

Grup d'impacte

El grup d'impacte és un grup psicoterapèutic que acull a persones recentment diagnosticades de càncer de mama o que estan en fase activa del tractament oncològic. Es realitza una dinàmica grupal que inclou tècniques cognitiu- conductuals, psicologia positiva i teràpia conductista de tercera generació (ACT).

Té una freqüència mensual, d'hora i mitja de durada. L'objectiu és disminuir l'impacte que suposa el diagnòstic i el tractament oncològic en les pacients, afavorir una adequada adaptació emocional durant el procés oncològic, promoure eines d'afrontament i maneig de les diverses emocions que sorgeixen en aquesta fase de la malaltia així com prevenir la traumatización en favor del creixement personal.

Grup de llargues supervivents

L'objectiu del grup de teràpia per a dones que han finalitzat els tractaments aquesta dirigit a aquelles persones que en aquesta nova etapa s'han trobat amb dificultats d'adaptació a la seva vida habitual així com dificultats en el processament emocional de tot el viscut.

Dirigit cap al creixement posttraumàtic, és una teràpia basada en l'enfocament de la Psicologia positiva. És necessària la implicació emocional i el compromís grupal.

Grup de recidives

El grup de teràpia per a dones que es troben en un moment avançat de la seva malaltia oncològica té l'objectiu d'acompanyar emocionalment a les dones que es trobin en aquest procés, ajudant-les a manejar les dificultats emocionals associades, des de l'enfocament psicològic de la recerca de l' sentit, per transformar aquesta experiència de vida en una experiència significativa i amb sentit, fomentant la calma, l'equilibri emocional, l'esperança i el benestar psicològic.