El limfedema és l'acumulació de líquid als teixits quan el sistema limfàtic està bloquejat o malmés. Pot ser congènit o degut a causes externes, com ara el tractament del càncer en determinades circumstàncies. En aquest cas pot presentar-se tant precoçment com anys després del tractament, per la qual cosa és molt important restar atent als símptomes i seguir els hàbits de prevenció per evitar la seva aparició, que pot afectar l'activitat diària dels afectats.

 

El sistema limfàtic

linfa1

La limfa és un líquid clar, transparent, de color blanquinós. Està formada per un 90% d'aigua i s'hi troben dissoltes macroproteïnes, sals, partícules de greix i altres substàncies que per la seva grandària no poden ser absorbides pels capil·lars venosos.

Els vasos limfàtics recullen la limfa i la porten de retorn cap el torrent sanguini. En el seu recorregut, la limfa travessa petits nòduls plans que són els nòduls o ganglis limfàtics, la funció dels quals és purificar-la abans no passi a la sang. La mida dels nòduls pot anar des del cap d'una agulla fins a la d'un pèsol, i la majoria estan agrupats en zones com el coll, les aixelles, l'aparell respiratori, l'aparell digestiu, els engonals... El seu nombre és variable per a cada persona depenent entre d'altres coses de l'edat.

Anomenem sistema limfàtic la xarxa de vasos que transporta la limfa per tot el cos amb dues funcions principals: regular la quantitat de líquids en els teixits i, com a part del sistema immunològic, defensar l'organisme dels atacs dels agents patògens generant anticossos i cèl·lules defensives.

Quan la limfa no pot circular lliurement degut a algun impediment es desenvolupa un limfedema.

 

El limfedema

linfa2

El limfedema és un edema, és a dir, una inflor. Parlem de limfedema primari quan és congènit (hi ha hagut un desenvolupament anormal del sistema limfàtic) i secundari quan es deu a causes externes: infeccions, lesions, traumatismes o el càncer.

El tractament del càncer de mama pot afectar els ganglis limfàtics de diferents maneres, principalment perquè s'hagin hagut d'extreure o per les cicatrius ocasionades per la cirurgia o la radioteràpia. En aquests casos és possible l'aparició d'un limfedema, tant a curt com a llarg termini, i el risc és més gran com més gran sigui el nombre de ganglis afectats; és menor quan només està afectat el gangli sentinella, que és el que rep drenatge limfàtic des del tumor. Altres factors de risc són l'excés de pes i la cicatrització lenta de la pell.

El limfedema pot afectar l'activitat diària: capacitat per treballar, per practicar esports o altres activitats... Per això és molt important mantenir hàbits de prevenció i consultar el metge quan s'observi qualsevol dels següents símptomes:

  • inflor del braç, que pot incloure fins i tot els dits de la mà.
  • sensació que el braç pesa
  • tibantor, engrossiment o canvis a la pell
  • problemes per moure l'articulació del braç
  • sensació que la roba, polseres, rellotges o anells ajusten més del que és habitual
  • picor o sensació de cremor als braços
  • problemes per dormir en segons quines postures
  • pèrdua de sensibilitat
  • enduriment del braç

linea nena1

NOMBRE

Teresa Lacondeguy és linfoterapeuta diplomada en sistema Voder, quiromasajista diplomada per l'Escola de massatges i teràpies manuals i professora de Tècnica Nadeau.

En el meu treball busco acompanyar a les persones en els seus processos des d'un punt de vista integral, buscant la manera de calmar els símptomes i revertir la malaltia en la mesura que sigui possible.

Col·laboro amb Grup Àgata des de l'any 2009.