Grup Àgata és una associació que neix de la necessitat d’agrupar les dones afectades de càncer de mama i els seus familiars. Es creà l’any 1995. Va sorgir de les inquietuds de dones afectades de càncer de mama que trobaven a faltar informació i suport en relació a la malaltia.

A l’any 2005, l’Ajuntament de Barcelona ens va atorgar la Medalla d’Honor de la Ciutat. El mateix any, la Generalitat de Catalunya ens va concedir la Creu de Sant Jordi. També hem rebut el Premi Tita Marian de l’any 2007 i la distinció del Forum Català de Pacients.

Els nostres objectius són:

  • Informar
  • Donar suport
  • Oferir eines de rehabilitació que acompanyin a les dones durant els tractaments
  • Promoure un estil de vida saludable per elles i als seus familiars.
  • Ajudem a superar dificultats derivades de la malaltia per aconseguir una plena integració a la vida familiar, laboral i quotidiana.

Actualment s'ofereix suport a les dones debutants en la malaltia, a les llargues supervivents i a aquelles dones que han desenvolupat recidives. Aquest suport es fa extensiu als familiars que ho sol·licitin.