Aquest lloc web és propietat del GRUP ÀGATA: Associació catalana de dones afectades de càncer de mama (en endavant, Grup Àgata), amb CIF G-60843851 i domicili social ubicat al carrer Tuset, 32, 7è 4a (08006) Barcelona i inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 16.486.

Grup Àgata atendrà qualsevol dubte, sol·licitud o altre qüestió plantejada pels usuaris presencialment al domicili indicat en el paràgraf anterior, a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé telefònicament al número 934 159 394.

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les condicions d’ús que detallem tot seguit.

El fet de navegar pel lloc web implica que s’han llegit i s’han acceptat, sense reserva, aquestes condicions d’ús.

Els usuaris accediran i utilitzaran aquest lloc web exclusivament a través de la interfície expressament posada a la seva disposició, abstenint-se de realitzar cap actuació que pugui pertorbar o causar danys al seu bon funcionament. Especialment, els usuaris es comprometen a no alterar l’estructura del lloc web i a no introduir-hi virus o software nocius que puguin alterar-ne el funcionament o causar danys a Grup Àgata o als altres usuaris.

Grup Àgata és el creador d’aquest lloc web i dels seus continguts, bé directament bé per encàrrec a un tercer, i és titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els seus continguts o bé n’ha obtingut, directament o a través de proveïdors legitimats, els drets necessaris per a la seva utilització dels seus legítims titulars. La titularitat de Grup Àgata inclou el propi lloc web i tots els seus elements i disseny, incloent encara que sense ànim de limitació, la seva interfície gràfica, el software utilitzat, els signes distintius, marques i logotips, denominacions i gràfics, les bases de dades, textos, imatges, àudios i vídeos, així com qualsevol altre material susceptible de protecció.

En cap cas l’accés a aquest lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Grup Àgata.

S’autoritza la visualització, ús i navegació pel lloc web únicament amb la finalitat de conèixer a Grup Àgata, les activitats que realitza i qualsevol informació incorporada al lloc web, en els termes previstos en aquestes condicions d’ús, quedant expressament prohibida la utilització del lloc web o de qualsevol dels seus elements i/o informació publicada per a altres finalitats sense la prèvia autorització escrita de Grup Àgata.

Excepcionalment s’autoritza la reproducció, còpia, ús, distribució, enviament per correu i en general la comunicació a tercers de les notícies i altres textos publicats al lloc web sempre que es faci sense ànim de lucre i exclusivament amb la finalitat de donar publicitat als objectius i activitats de Grup Àgata i sent necessari, en tot cas, mencionar la procedència de la informació i l’autoria de Grup Àgata. Qualsevol altre forma o finalitat d’ús haurà de ser prèviament autoritzada per Grup Àgata de forma expressa. En especial, i sense caràcter limitatiu, es prohibeixen expressament l’ús dels continguts del lloc web per fer qualsevol tipus de comunicacions comercials, enviar missatges no sol·licitats pels seus destinataris o comercialitzar i/o promocionar, directament o indirecta, productes i serveis de terceres persones físiques o jurídiques diferents dels expressament inclosos en el lloc web.

En cas que una persona desitgi incloure en el seu propi lloc web, xarxa social, blog o qualsevol altre mitjà digital, un enllaç a aquesta plana web haurà d’obtenir prèviament l’autorització expressa i per escrit de Grup Àgata. L’atorgament d’aquesta autorització en cap cas comportarà una relació contractual de cap mena amb la persona sol·licitant ni l’aprovació o acceptació dels continguts, serveis o productes que incorpori el mitjà on s’incorpora l’enllaç.

En alguns apartats del lloc web es poden trobar enllaços a llocs web de terceres persones o entitats. Mitjançant aquests enllaços Grup Àgata es limita a donar informació que considera d’interès sense que en cap cas la publicitat que comporta la incorporació d’aquests enllaços pugui considerar-se com a una recomanació o suggeriment de contractar els serveis o productes que puguin ser comercialitzats en aquestes planes ni que Grup Àgata assumeix com a pròpia l’activitat que s’hi desenvolupa. Grup Àgata no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis de la seva titularitat.

Així mateix, Grup Àgata avisa als navegants que els llocs web enllaçats tenen les seves pròpies condicions d’ús, política de privacitat i política de cookies i els recomana consultar detingudament aquests documents abans de navegar-hi i, en tot cas, prèviament a facilitar cap dada personal o procedir a una contractació.

Els anunciants i patrocinadors amb els que Grup Àgata pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina del Grup Àgata.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Grup Àgata ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults ni opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor.

Grup Àgata eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Grup Àgata es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al lloc web, sense necessitat de cap preavís, a qualsevol usuari que incompleixi aquestes condicions d’ús.

Grup Àgata no garanteix la plena i constant operativitat del lloc web i es reserva el dret, segons el seu criteri i sense necessitat de cap motivació ni preavís, d’interrompre temporalment o definitiva l’accés al mateix o a una part del seu contingut per tal de realitzar-hi millores, comprovacions, modificacions, manteniment, actualitzacions, adaptació de noves polítiques de Grup Àgata o tancament del lloc web.

Grup Àgata realitza tots els seus millors esforços per proporcionar en aquest lloc web informació actualitzada, exacta rigorosa i adequada, però no pot garantir-ne la plena vigència i veracitat. Per aquest motiu, Grup Àgata. no garanteix que la informació publicada i els serveis o activitats anunciats al lloc web siguin adequats ni suficients per a assolir les finalitats per les quals els navegants accedeixen al lloc web i no assumeix cap responsabilitat en relació a qualsevol decisió que pogués adoptar un usuari o tercera persona com a conseqüència de la informació continguda en aquest lloc web.

Així mateix, Grup Àgata no garanteix que el lloc web estigui lliure de virus, software maliciós o qualsevol altre element potencialment perjudicial, sent responsabilitat exclusiva dels navegants disposar de software preventiu adequat i assumint aquests tot el risc derivat de la navegació pel lloc web.

Així mateix, Grup Àgata no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular. Grup Àgata es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns al lloc web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.