La reconstrucció després del càncer de mama és una decisió que s’ha de prendre entre el cirurgià plàstic i la pacient.

El diagnòstic d’un càncer de mama és sempre un cop molt dur en la vida de qualsevol dona i, ocasionalment, en l’home. La resposta immediata a la notícia és molt variable, però amb factors comuns: por, angoixa, insomni, estrès, diarrees, estrenyiment, dubtes enfront del futur, depressió, no trobar la manera de comunicar-ho als éssers més propers, ... Preocupa pensar en la quimio / radioteràpia i les seves conseqüències i es produeix un rebuig a la cirurgia per por a l’acceptació del resultat, ja sigui per la mateixa persona afectada o per la parella o l’entorn. I al final, la pregunta clau: Ho superaré?

Només tenim dues posicions úniques y veritables:

 • L’acceptació. És un punt clau per afrontar tot el procés, que es preveu incòmode i dur, però que amb el temps podrà portar-nos a un final desitjat i esperançador. Demana temps i, a vegades, algun tipus d’ajuda psico-oncològica.
 • La confiança total en l’equip que escollim per ser tractades. Aquest equip acostuma a estar encapçalat per un ginecòleg que, assessorat per un comitè d’experts, decidirà quin és el millor tractament en cada cas.

L’acceptació i la confiança són, doncs, indispensables. No hi ha dubte possible, perquè la condició necessària i imprescindible és l’acceptació del tot en un marc de confiança.

Un cop acabat el procés del tractament de la malaltia, queden estigmes sobre la nostra imatge corporal, particularment en la zona del tòrax i els sinus. En aquest moment podrem plantejar altres qüestions summament importants:

 • Acceptem el resultat final. Pensem que podem conviure amb ell i que no afectarà la nostra qualitat de vida.
 • No acceptem el resultat i ens decantem per una reconstrucció mamària.

CirurgiaSi ens decidim per la segona possibilitat, entrem en una altra fase del procés: fins ara podríem dir que la prioritat era "destructiva". La reconstrucció ens introdueix en la fase "constructiva", orientada a obtenir la imatge física d’abans d’iniciar el tractament, que a la vegada aporta, una millora psíquica, mental, social, laboral, etc..

Cal tenir clar que en aquest nou temps, és a dir, abans d’iniciar aquesta fase, hem d’assessorar-nos el millor possible..

Com ens hem d’assessorar? La resposta és ben senzilla: el cirurgià plàstic és l’especialista indicat per orientar-nos i aconsellar-nos. Ell és qui ens ha d’explicar totes les possibilitats tècniques existents en el nostre cas particular, a la vegada, fer-nos comprendre els possibles fracassos als quals estem exposats. És fonamental gestionar molt bé les expectatives.

De tot l’anteriorment exposat, deduïm que necessitem del facultatiu una informació veraç, clara i fàcil de comprendre. No han de quedar dubtes. Hem de poder preguntar tot allò que ens preocupa o desitgem saber, sense cap mena de vergonya o restricció.

És en aquest punt quan, i a partir de l'intercanvi actiu i la contraposició d’informacions i expectatives entre cirurgià i pacient, podrem prendre la millor decisió que haurà de ser compartida sempre per les dues parts.

linea nena1

NOMBRE

Dr. Pere Serret

 • Co-Director del Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica de Clínica Corachán.
 • Director Honorari del Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica de l'Hospital de Sant Pau des de Gener 2005.
 • Cap de Servei de Cirurgia Plástica, Reparadora i Estètica de l'Hospital de Sant Pau, 1998 - 2004.
 • Professor Associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundador i responsable de la Optativa de Cirurgia Plàstica.
 • President de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, 1993 - 1995
 • Vocal de la Junta de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, 1994 - 1996 / 2011 -2013
 • Membre Numerari de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica