lema 400
logo 650

Dia Internacional de la Dona

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona que es celebra el 8 de març, Grup Àgata es solidaritza amb totes les dones, i un any més hem de manifestar la nostra reivindicació de justícia, equitat i universalitat de la Sanitat Pública.

Les dones hem protagonitzat canvis polítics, socials i culturals més significatius dels últims temps al nostre País. Hem protagonitzat la nostra definitiva incorporació al món laboral, però seguim sent conscients de les dificultats de poder conciliar la vida laboral amb la familiar.

La incorporació de la dona al món laboral no ha fet que desaparegui la desigualtat salarial com a expressió de la pitjor discriminació de la dona.  Recordem que l’Organització Internacional del Treball (O.I.T.) l’any 1951 adoptava el Conveni nº 100 sobre “Igualtat de Remuneració entre la mà d’obra masculina i la mà d’obra femenina”.

Amb la crisi econòmica s’han aguditzat les dificultats perquè la dona es mantingui en el mercat laboral i en aquest mercat laboral la dona està protagonitzant la temporalitat, la precarietat, l’increment de les taxes de l’atur. Així mateix, s’han feminitzat els treballs a temps parcial.

La dona suporta la crisi econòmica i les seves pitjors conseqüències, que s’han manifestat en un retrocés de les polítiques i dels serveis públics. En aquest sentit reivindiquem una qualitat en els serveis bàsics com l’educació i la sanitat.

Des de Grup Àgata fem una crida perquè es defineixin i sustentin estratègies que promoguin canvis culturals en les empreses, en l’entorn laboral i en les organitzacions que prenen decisions sobre política econòmica, social, salarial i ocupació, per modificar determinades actituds culturals que es troben a la base de la discriminació i que són l’obstacle més real i evident per avançar en una societat més igual, equilibrada, activa, cohesionada i justa.

Barcelona, 8 de març de 2015
psico60v
L'ESPAI DE LA
PSICOONCÒLOGA
lifedema60v
QUÈ ÉS
EL LIMFEDEMA
blog60v
BLOG
"ÀGATA EN MARXA"
lex60v
ASSISTÈNCIA
SOCIAL I JURÍDICA
agenda60v
CONSULTA LA
NOSTRA AGENDA